ติดต่อเรา

The Millennium Clinic ชั้น 4 เซ็ลทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

สถานที่ตั้งร้าน 
 
ที่ตั้ง :  99,99/1,99/2 หมุ่4 ถนน ซูปเปอร์ไฮเวย์
จังหวัด :  เชียงไหม่
รหัสไปรษณีย์ :  50000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  095-675-5681
อีเมล :  millennium.clinic.chiangmai@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.themillenniumclinic.com/
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 69,143